Verzending & Terugzendingen

Geaccepteerde betalingsmethoden zijn Ideal via Multisafepay, Overschrijving en Paypal.


multisafepay

Verzenden & Retourneren

Bestellingen vanaf 20 euro worden binnen Nederland gratis verzonden per standaard post! Bestellingen vanaf 50 euro worden binnen Nederland gratis verzonden per aangetekende/verzekerde pakket post.

Art. 1 Verzenden

1.1 Miss Loca Sieraden verstuurt de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.

1.2 De opgegeven levertijden zijn altijd slechts een indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliŽnt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliŽnt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de cliŽnt de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de cliŽnt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

1.3 Levering vindt plaats op het door de cliŽnt tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

1.4 Miss Loca Sieraden draagt zorg voor een goede verpakking van de artikelen en voldoende frankering.

1.5 Miss Loca Sieraden is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van artikelen verstuurd per standaard post.

1.6 Aangetekend versturen van artikelen is ook mogelijk. De cliŽnt dient hierover vůůr verzending duidelijke afspraken te maken met Miss Loca Sieraden. De kosten voor het aangetekend versturen zijn voor rekening van de cliŽnt.

1.7 Een rembourszending is mogelijk. De cliŽnt dient hierover vůůr verzending duidelijke afspraken te maken met Miss Loca Sieraden. De kosten voor de rembourszending zijn voor rekening van de cliŽnt. Deze kosten dienen vooraf overgemaakt te worden.

1.8 De verzendkosten worden automatisch berekend op basis van gewicht; de klant krijgt deze uiteraard te zien voordat hij/zij de bestelling definitief maakt. De standaard verzendkosten voor Nederland en de priority verzendkosten voor Europa bedragen de TNT Post tarieven. Voor aangetekende post/pakketpost gelden andere tarieven afhankelijk van de aangeboden services per land. Bij het doorlopen van het bestelproces krijgt de klant een keuzemenu te zien waar hij/zij de verzendmethode met bijbehorende kosten en de betaalmethode kan kiezen. Betalen kan via overschrijving op mijn bankrekening of via Paypal. De bovengenoemde verzendkosten zijn niet bindend en kunnen op ieder moment door Miss Loca Sieraden worden aangepast. De klant zal deze nieuwe verzendkosten altijd te zien krijgen voordat deze zijn/haar bestelling definitief maakt.

1.9 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Miss Loca Sieraden.

Art. 2 Retourneren

2.1 De cliŽnt is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De cliŽnt dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.

2.2 Indien het label dat is aangebracht op sommige producten wordt verwijderd, vervalt het recht dit artikel retourneren.

2.3 Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de cliŽnt Miss Loca Sieraden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, op de hoogte te stellen. Dit mag zonder opgaaf van reden gebeuren. Miss Loca Sieraden wil wel op de hoogte gesteld worden van de retourzending om zoekraken van producten zoveel mogelijk te voorkomen.

2.4 Indien Miss Loca Sieraden akkoord gaat met het retourneren van de desbetreffende producten (oorbellen en piercings mogen om hygiŽnische redenen niet geruild worden) is de cliŽnt verplicht er zorg voor te dragen dat de retourzending voldoende gefrankeerd is en goed verpakt wordt. Beschadigingen die zijn ontstaan door het niet goed verpakken van de retourzending zullen op de cliŽnt worden verhaald evenals het onvoldoende frankeren van de retourzending.

2.5 De retourzending dient binnen tien (10) werkdagen na melding door Miss Loca Sieraden te zijn ontvangen. Wordt de retourzending later ontvangen of niet vooraf gemeld dan heeft Miss Loca Sieraden het recht de zending te weigeren.

2.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Miss Loca Sieraden de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

2.7 Indien de cliŽnt gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, en Miss Loca Sieraden over zal gaan tot het restitueren van de factuurwaarde, zorgt Miss Loca Sieraden voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de cliŽnt aan Miss Loca Sieraden betaalde.

2.8 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn altijd voor rekening van de cliŽnt.

2.9 Onvoldoende gefrankeerde en niet vooraf gemelde retourzendingen worden niet door Miss Loca Sieraden geaccepteerd

2.10 Om hygiŽnische redenen kunnen oorbellen en piercings NIET geruild worden.

2.11 Verder zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Volgende
Categorieën
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items
SP 99
SP 99
Ä3,00
Ä2,40
Er zijn geen artikelbeoordelingen